අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

ඕසෝන් විසංයෝජනය උත්ප්රේරකයක්


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!